Hvorfor VaxVeritas?


VaxVeritas
ble dannet for å prøve å bidra til at vaksineskadde av koronavaksiner skal bli hørt og få hjelp, samt at vi ønsker at sannheten om vaksinenes bakside skal komme fram i lyset. "Vax" er den engelske forkortelsen for vaksine eller vaksinasjon. "Veritas" betyr SANNHET på latin. Leder og initiativtaker for arbeidet, Karl-Erik Hordnes, ble i november 2022 intervjuet av
TV2 (link), med en artikkel om bivirkningene han har opplevd siden september 2021. Som følge av denne artikkelen, fikk Hordnes mange tilbakemeldinger fra folk i hele landet, som på samme måte hadde fått alvorlige og langvarige bivirkninger etter koronavaksine. Disse henvendelsene kommer fortsatt. Felles for de fleste, var og/eller er en følelse av å ikke bli trodd, og at man ikke blir gitt noe konkret hjelp av helsevesenet. Alle hadde sagt ja til å være med på "dugnaden" eller "borgerplikten", som vaksineringen også ble kalt. Opplevelsen av at så mange lå nede for telling, etter en vaksine som vi på mange måter følte oss tvunget til å ta, ble til slutt til et engasjement som munnet ut i foreningen VaxVeritas (les mere her om hvordan navnet VaxVeritas ble til). 
Det er rett og slett ikke akseptabelt at en hel pasientgruppe blir ignorert, og dette ønsker VaxVeritas å gjøre noe med.
 
VaxVeritas' mål er:
  • Formidle et sant bilde av koronavaksinenes bakside
  • Bidra til at vaksineskadde blir hørt og får hjelp
  • Påvirke myndigheter til en mer helhetlig plan for å håndtere bivirkninger og hjelpe vaksineskadde ved pandemier eller liknende situasjoner