Vaksineskadde må bli hørt og få hjelp!

Koronavaksinene har gitt mange bivirkninger

Anonym spørreundersøkelse

For å bidra til å opplyse myndighetene om hvor stort problemet med langvarige bivirkninger av koronavaksinene faktisk er, har vi utarbeidet en ANONYM spørreundersøkelse, med kyndig hjelp fra eksperter. Er du i denne målgruppen? Bli med på å opplyse myndighetene om at denne pasientgruppen må bli tatt på alvor!

Del gjerne linken med andre som kan være i samme målgruppe!

  • NRK med flott artikkel om VaxVeritas! Anbefales! Inkludert intervju med en av de som er rammet
  • VaxVeritas med i internasjonalt samarbeid! Sjekk ut - React19 fungerer som en paraplyorganisasjon for liknende foreninger som VaxVeritas
  • Mange liknende foreninger i andre land! Se listen over foreninger/organisasjoner som samarbeider under React19

Takk til alle som var med på å bidra til spleisen for å dekke utgiftene til vår spørreundersøkelse. Vi har nådd målet, og spleisen er avsluttet!  
VaxVeritas drives utelukkende på frivillig basis


Medlem i VaxVeritas!

Medlemskap er gratis. Er du enig i at denne pasientgruppen, med bivirkninger etter koronavaksine, må bli hørt og tatt på alvor, er du hjertelig velkommen som støttemedlem! Om VaxVeritas

Relevante artikler fra media

Her har vi samlet interessante artikler om koronavaksiner, vaksineskader m.m. Disse artiklene forteller om et større bilde enn "trygg og effektiv"

Egne artikler

Her kan du lese artikler skrevet av VaxVeritas eller medlemmer av fagrådet

Dokumentarer om bivirkninger etter koronavaksiner

Safe and Effective, Storbritannia
Produsert av Oracle Films

De forbudte bivirkninger, Danmark
Produsert av Vaccinationsforum DK