"Vaksinen er trygg og effektiv"

Mange ligger nede for telling etter å ha fått én eller flere doser med koronavaksine.
Livene er snudd på hodet.
For mange er
formen så dårlig at hverdagslige gjøremål ikke er mulig


Felles for de fleste i denne pasientgruppen, er en opplevelse av å ikke bli trodd og/eller tatt på alvor
Mange møter på forklaringer fra legen sin eller andre i helsevesenet om at det nok ikke er vaksinen som er utslagsgivende for ens tilstand. Vaksinen er jo selvsagt "trygg og effektiv" - det er jo det vi alle har blitt fortalt, både av myndigheter, helsevesenet og det meste av media. 
Sannheten er at vaksinen har forårsaket et historisk høyt antall bivirkninger sammenliknet med andre vaksiner, og mange alvorlige. Utrolig nok hører vi altfor lite om dette, og enda mindre hører vi om tiltak fra myndighetene.
 
Hva er det som gjør at det er så vanskelig å få hjelp for denne pasientgruppen?
Her må man vel egentlig bare tippe. Men det sitter tydeligvis svært langt inne for myndigheter å innrømme at koronavaksinen, som de så sterkt anbefalte og som "vi burde ta som en del av dugnaden for samfunnet", på langt nær er så effektiv og trygg som vi er blitt fortalt. De som ikke mener det samme som myndighetene, blir stemplet som aktivister, som vaksinemotstandere, som konspiratorikere. Mesteparten av media har ikke gjort jobben sin som den fjerde statsmakt, ved å utøve den selvpålagte rollen som samfunnsovervåker, som skal avsløre maktmisbruk og sette kritisk søkelys på det myndighetene hverken evner eller vil gjøre selv. 
Igjen og igjen har vi hørt uttalelser som at "vi har kontroll på bivirkningene". Virkelig? Kontroll? Hva menes med det?  Legemiddelverket registrerer jo bivirkningene. Historisk sett, er det mellom 1 og 10% av bivirkninger fra legemidler som registreres. I korona-tiden har vi hatt et debattklima der den almenne mening er, både hos myndigheter, helsemyndigheter og media, og dermed en stor majoritet av befolkningen, at vaksinen er "trygg og effektiv". Da er det kanskje ikke så rart at mange ikke engang tenker tanken om at helseplagene, som har oppstått siste årene, kanskje kan stamme fra koronavaksinen.

Det leses og høres rapporter fra svært mange hold rundt om i verden, at vaksinene skaper store problemer for mange mennesker. Hva er det som går igjen? I svært stor grad, blir man i bunn og grunn møtt av leger/helsepersonell med at "det blir nok bedre, men vi finner ingenting på prøvene". Blodprøver og ulike tester viser lite eller ingenting.

Til slutt sitter man igjen, overlatt til seg selv.
Dagene og ukene går, og det blir til måneder og år.
Vaksinen, som var så "fantastisk", er årsaken til at livet er snudd på hodet,
satt på vent, 
og svært begrenset sammenliknet med før vaksinen. 
Hva gjøres? Hvor er erkjennelsen av problemet?

HVA GJØRES fra (helse)myndighetene?
Hva gjøres for å finne tester som kan gi utslag for smertene, hjernetåken, utmattelsen osv., alt det som ikke blodprøvene gir utslag på? Hva gjøres for å finne ut av hvordan de berørte kan hjelpes ut av disse plagene?
Vi hører svært lite eller ingenting om det. 
VaxVeritas ønsker at myndighetene skal jobbe like hardt for å hjelpe de vaksineskadde, som de jobbet/jobber for at befolkningen skulle ta vaksinen. Det skulle jo bare mangle! Eller har de for mye å skjule?
Veritas betyr sannhet. Det første de må gjøre, er å erkjenne at vi har er et stort problem. Alt begynner der, for hvis ikke, feies det under teppet. Nettopp dét er vel egentlig status pr. i dag: en hel pasientgruppe er feid under teppet. Spør deg selv - er det ok, selv om du ikke er berørt? Mange av de som er berørt, har ikke sjanse til å stå opp for seg selv, fordi vaksinen holder dem nede.
                      Hvor er de som vil ta opp kampen?
                   VaxVeritas gjør det, og vi håper mange blir med! 
De siste årene har svært mange av oss mer enn noensinne følt på kroppen at det er "de" og "oss" i samfunnet. De vaksinerte og de uvaksinerte.  De som "har rett" og de som er "konspiratorikere". Det er ikke noe "de" og "oss". Det er bare "vi". VI har et stort problem, for mange er rammet av bivirkningene, og det må anerkjennes og tas på største alvor!

Vi håper denne siden kan være en døråpner for en større sannhet (veritas) enn at vaksinene er "trygge og effektive". Her finner du historier og dokumentarer fra berørte, artikler om bivirkninger og om koronavaksinene - derav mange fagfellevurderte

Karl-Erik Hordnes, leder VaxVeritas


Flere artikler fra VaxVeritas eller fra vårt fagråd, finnes under "Egne artikler"
Anbefaler også de tre dokumentarene, som du finner nederst på hovedsiden - her får du møte
berørte, fra Norge, Storbritannia og Danmark