Mye som skurrer

Del 2: Smakebiter på mye som skurrer

 Av Karl-Erik Hordnes, leder VaxVeritas


Det å dykke inn i noe jeg innledningsvis var helt ukritisk til, koronavaksiner, har bydd på mange sjokkerende overraskelser og aha-opplevelser, for det er nemlig svært mye som skurrer. Hadde jeg vært en av ytterst få som har fått problemer etter koronavaksine, skulle jeg innfunnet meg med det som uflaks. Men et dypere dykk i dette, har gjort meg svært kritisk til koronavaksinene.

1. Vaksinen og videresmitte
I en VG-artikkel 26. oktober 2020, før man kjente til hva vaksinene kunne love, var dette med vaksinenes evne til å hindre smittespredning i fokus. FHI uttalte her, ved områdedirektør Geir Bukholm, at dersom den kommende vaksinen faktisk stopper spredning, mente de at det i liten grad ville bidra til flokkimmunitet å vaksinere helsearbeidere og de i risikogruppene – som de eldre. Årsaken var at det var de «unge som nå driver smitten fremover, ikke 70-åringer på sykehjem».
VG spurte videre: «Hva skjer hvis vi får en vaksine til Norge som ikke hindrer videresmitte, men som har effekt på alvorlighetsgrad og død?» FHI sitt svar lød: Da får man en vaksine som trolig vil bli tilbudt personer i risikogruppene …».

Dersom vaksinene ikke hindret videresmitte, skulle den tilbys risikogruppene.
Dersom den hindret videresmitte, ville den ikke være så viktig for helsearbeidere og risikogrupper.
I og med at vaksinene IKKE hindrer smittespredning, som Pfizer selv har innrømmet, så er det svært spesielt at det verden over, også i Norge, ble lagt betydelig trykk på at man måtte la seg vaksinere for å hindre at bestemor skulle dø, nettopp fordi vaksinen skulle hindre smittespredning. Helsepersonell var også først i køen, for de skulle vaksineres slik at de ikke skulle smitte pasientene. Dette er for øvrig jo stikk i strid med det FHI uttalte til VG i oktober 2020, dersom vi skulle få en vaksine som ikke hindret videresmitte. Og nettopp det ble resultatet, vaksinene hindret ikke videresmitte.
Hvem er det da som lyger mtp. vaksinenes egenskaper knyttet til videresmitte? Har de store Big Pharma-selskapene holdt verden for narr, inntil nevnte innrømmelse? Eller visste de ulike lands myndigheter at vaksinene ikke fungerte i forhold til videresmitte, men valgte å si det motsatte?2. Vaksinens fortreffelighet og bagatellisering av bivirkninger
Det er selvsagt kjent for alle at vaksinene ble nødgodkjent, og at vaksineproduksjonen, som vanligvis tar opptil hele 10 år, ble gjort på 9 måneder. I tillegg ble en hittil uprøvd teknologi benyttet, med kunstig mRNA, der kroppen selv fikk oppskriften til å skulle produsere spike-proteinet, som er en del av koronaviruset.
Likevel var forskere, som fikk uttale seg i media, enige om at dette ville bli en meget trygg og effektiv vaksine. Til Forskning.no uttalte Sven Even Borgos, forsker i Sintef: «Vi skal også huske at covid-sykdommen som vaksinene beskytter oss mot, faktisk er dødelig for en del mennesker og gir stygge senskader for andre. Sammenlignet med det, burde ikke en dag eller to med hoven arm og slapphet skremme noen fra å ta vaksine».
Her blir vi lovet både beskyttelse mot sykdommen, og implisitt at vaksinen skulle forhindre senskader (long-covid) av sykdommen. Vi fant etter hvert ut, blant annet ved det berømte julebordet i Oslo, at vaksinene ikke hindret videresmitte. Den forhindret heller ikke at folk ble syke. Ikke forhindret den long-covid heller, mer om det senere.
Lignende uttalelser og betryggelser ble gitt fra andre forskere i artikler i de store avisene her til lands. Det var stadig stort sett de samme forskerne som fikk uttale seg. Bivirkninger ble bagatellisert.

Forskere uttalte seg også om at den nye mRNA-teknologien til og med ville føre til FÆRRE bivirkninger enn med tradisjonelle vaksiner.
Da er det litt pussig å gjøre en sammenlikning med Pandemrix-vaksinen, ifm. med svineinfluensaen i 2009, som FHI selv har kalt en «vaksinekatastrofe».
Her var det etter siste rapport i 2013 (4 år etter) innrapportert følgende for svineinfluensavaksinen:
1485 meldte bivirkninger totalt
548 alvorlige
2,2mill ble vaksinert, nærmere bestemt ca. 45% av befolkningen.

Med koronavaksiner er det pr. april 2023 innmeldt:

61.847 meldte bivirkninger totalt
7818 alvorlige
4,35mill har fått minst én dose, nærmere bestemt ca. 80% av befolkningen.

Hvordan er da Pandemrix en vaksinekatastrofe, mens koronavaksinene blir hyllet? La meg bare nevne, at det ble stort smittehysteri fra helsemyndigheters side også i pandemien i 2009. Jeg vil sitere en utmerket artikkel fra 2010 i Tidsskriftet (Den Norske Legeforening), der professor, lege og avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, Elling Ulvestad, er medforfatter, med tittelen «Pandemien – bidrag til etterpåklokskap»:
«At myndighetene malte fanden på veggen, ga befolkningen grunn til å anta at valget var livsviktig og sto mellom sykdom eller vaksine. Tre andre muligheter – at man smittes av svineinfluensa, men ikke utvikler sykdom, at vaksinen i seg selv kan gi sykdom i form av bivirkninger, og at vaksinen kan gi lav grad av beskyttelse – ble ignorert eller bagatellisert.»
Videre står det:
«Trusselbildet førte også til at helsepersonells etiske standard ble direkte knyttet til deres holdning til vaksinasjon. Gjennom en rekke utspill ble fagfolk som ikke delte helsemyndighetenes trusselbilde, stemplet som usolidariske, uetiske, kunnskapsløse og dårlige forbilder.»
Disse sitatene er jo «spot on» også om dagens situasjon. Historien gjentar seg.

Mtp på antall bivirkninger, er det interessante antallet i realiteten antall mennesker som er vaksinert, og ikke hvor mange doser som er satt totalt for koronavaksinene. For å sette det i perspektiv: tror du en som ble ufør pga. nervesmerter etter dose 3, eller en som fikk blodpropp etter dose 2, bryr seg om dosen(e) som ikke gav bivirkninger? Det er jo fullstendig irrelevant, når man visste at man uansett burde ta 2 doser, noe som etter hvert økte for mange grupper av befolkningen.
Pfizer testet vaksinen på 22.000 mennesker, med en tilsvarende stor kontrollgruppe som fikk saltvann (placebo). Kontrollgruppen fungerer bare som en kontrollgruppe dersom den fortsetter å forbli uvaksinert, for å kunne se forskjeller over tid. Men disse i kontrollgruppen ble også etter hvert vaksinert. Da har man ikke lengre en kontrollgruppe.
Dersom testene/produksjonsprosessen på 9 måneder er like gode som det som normalt tar 10 år, hvordan får man da sjekket langtids-effekt? Hva med gravide, og barnet i magen?  «Ja, men det hadde vi ikke tid til, her var det kost-nytte, her og nå».
Dersom det er ens standpunkt, så er man jo langt i fra sikre på om vaksinene er trygge over tid, og vi vet da ikke om det vil være verdt det. Vi er dermed med på historiens største helseksperiment, uten informert samtykke. Da er det spesielt at hele verden har blitt presentert for 3 ord, på sitt eget språk:
«Safe and effective» - «trygg og effektiv».

Et klassisk eksempel på hvilken informasjon vi har blitt matet med ift. vaksinene er følgende:
«Pfizer/BioNTech's vaksine var 95 prosent effektiv i å forebygge symptomatisk sykdom i kliniske studier og tidligere denne måneden fortalte selskapene at data fra det virkelige liv i USA viste at vaksinen var 91 prosent effektiv mot sykdom over en periode på 6 måneder». 

Når Moderna-vaksinen kom til Norge, kunne vi lese f.eks. dette om Moderna-vaksinen:
«Veldig mye er likt med den som kommer fra Pfizer og Biontech. Det er en mRNA-vaksine bygget på samme type teknologi. Den har ganske lik effekt, altså at den beskytter like godt, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NTB. – Og den har tilsvarende bivirkningsprofil, mange får vondt i armen og en del føler seg utslått og slappe og får småfeber de første dagene, legger han til.»

Nå kan vel alle være enige i at vaksinen hverken er 91 % eller 95 % effektive mot å «forebygge symptomatisk sykdom». Det var for øvrig ikke symptomatisk sykdom som ble testet i utviklingen av vaksinene, men om man hadde en positiv test eller ikke. Vedkommende trengte da ikke å være syk, men bare teste positivt. Tallet som brukes her (91% / 95%), er såkalt «relativ effekt» av vaksine, som handler om sannsynligheten for at en gruppe skal bli smittet sammenliknet med en annen gruppe, i dette tilfellet de som fikk vaksine i de kliniske studiene, sammenliknet med de som ikke fikk vaksine (fikk placebo-sprøyte). Vi kan da alle bli imponert over tallet 95% relativ effekt ved bruk av vaksine. For å sitere Eva Skovlund, professor i medisinsk statistikk ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, og spesialrådgiver ved Statens legemiddelverk:
«En relativ effekt kan gi inntrykk av at en forskjell er større enn den «virkelig» er hvis risikoen i utgangspunktet er liten». Videre skriver hun: «Resultater av epidemiologiske studier presenteres nesten alltid som relative mål, gjerne som en relativ risiko. Det er noe attraktivt ved et forenklet budskap som at «risikoen for sykdom halveres hvis du oppfører deg slik, mens den dobles hvis du gjør sånn». (skrevet 2017)

«Absolutt effekt» handler om sannsynligheten for at vaksinen skal forhindre sykdom i befolkningen som helhet. Her er altså tallet 0,84% for Pfizervaksinen og 1,2% for Moderna-vaksinen. Det betyr at for Pfizer-vaksinen, har 8400 mennesker av 1 million nytte av vaksinen for ikke å teste positivt. Imponerende tall? Det er tall som ikke er så attraktivt å fortelle.
Jeg siterer videre professor Skovlund:
«Forskjellen mellom relative og absolutte mål er hovedsakelig følelsen de skaper.
Men beslutninger bør tas på grunnlag av faktisk effekt og ikke avhenge av måten resultatet presenteres på»
Hun legger til: «I de europeiske retningslinjene for preparatomtaler sies det eksplisitt at effekten av et legemiddel alltid skal beskrives med absolutte mål og aldri som en relativ risiko eller oddsratio alene.» 
Kanskje noe å tenke på for ekspertene og helsemyndigheter som uttaler seg så skråsikkert om vaksinens fortreffelighet, med relative tall som begrunnelse?

Etter hvert fant man ut at vaksinene ikke hindret en fra å få sykdommen, og heller ikke fra å bli syke, og heller ikke fra å få long-covid, ifølge blant annet en norsk studie. Man fant også ut at testene kunne være positive, uten at man faktisk ble syke (fikk ikke symptomer), noe vel mange av oss har opplevd. Men det ble fastholdt at vaksinene skulle hindre alvorlig sykdom og død, i hvert fall for risikogrupper. Med andre ord var 95% effektivitet misvisende. Hvordan kunne den ene forskeren etter den andre (ofte fra FHI og noen få andre utvalgte) være så ekstremt kategorisk og bastant på at vaksinene er så «trygge og effektive», og samtidig bagatellisere bivirkningsprofilen? Hadde de ikke lest Pfizers «safety data»-dokumenter på det tidspunktet? Nei, kanskje ikke, for de ville Pfizer/FDA bruke 75 år på å offentliggjøre, men pga rettslige skritt, ble de tvunget til å offentliggjøre dokumentene. Dersom alt var i skjønneste orden, hvorfor ikke publisere alt umiddelbart, før man blir spurt om det? Er ikke det en transparent og tillitsvekkende måte å gjøre det på ved en haste-vaksine?

Vaksine-ekspertene som uttalte seg i media, så nærmest ut til å ha vært utvalgt, ettersom de samme ble brukt igjen og igjen.
Immunolog Anne Spurkland var en av disse, og ble hyppig sitert for å tale vaksinenes sak:
"…er ikke så sikker på at endringene i menstruasjonssyklus er pga vaksinen", uttalte hun, da det ble kjent at mange innrapporterte om plutselige, voldsomme og langvarige blødninger. Snakk om å tråkke på de som ligger nede, bare for å forsvare vaksinen. Menstruasjonsforandring har visst blitt godkjent som bivirkning. Nå kan du være sikker, Spurkland! Samme immunolog uttalte et annet sted: "Man kan si at man ikke vet konsekvensene av å gi barn vaksinen, men vi vet ikke konsekvensene av omikron heller – selv om det ser ut som om det går ganske bra."
Ja, da er det vel bare å hoppe i det, slik at vi får brukt opp dosene. Hun var glad for at alle foreldre nå kunne velge å vaksinere barna sine ned til 5 år, og sa at "mange av barna under 12 år er også i stand til å diskutere forhold rundt sin egen kropp". Mange av de mellom 5 og 12 år skal da altså kunne være med på å vurdere, på en balansert og fornuftig måte, om de bør ta vaksinen eller ikke, en avgjørelse svært mange voksne har hatt store vanskeligheter for å fatte. Mange av de mindre barna i denne aldersgruppen er nok generelt langt mer opptatt av om de kan få Nugatti på skiven enn av å vurdere om de skal ta en vaksine eller ikke...

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland har også vært en av de som har vært hyppig brukt som den som skal forsvare koronavaksinenes fortreffelighet. Hun sa følgende før vaksinene kom, i en sammenlikning med Pandemrix, svineinfluensavaksinen:
«Når man nå stort sett bruker bare en del av koronaviruset, vil immunresponsen rettes mot kun denne delen. Det vil dermed være veldig mye enklere å forutsi både immunresponsen og eventuelle bivirkninger, forklarer Grødeland. Noen av vaksinene som er under utvikling er også såkalte DNA og RNA-vaksiner. Ifølge Grødeland vil sannsynligheten for bivirkninger av typen som ga narkolepsi ved Pandemrix, reduseres med slike vaksiner.
– Det er fordi disse vaksinene ikke inneholder viruset, men bare selve oppskriften på hvordan immunsystemet vårt skal reagere. Da har vi mye bedre kontroll, sier Grødeland.»

Vi har altså «mye bedre kontroll» når det er snakk om en helt ny type vaksine, utviklet på rekordtid. Da er det litt rart at statistikkene for bivirkninger viser en TOTALT annen sannhet enn at «vi har bedre kontroll» med denne typen vaksine.
Antall bivirkninger i Norge er allerede nevnt. Er Norge enestående? Langt ifra.
Se her på utklipp av meldte bivirkninger internasjonalt, og før du ser på tallene, husk at det er snakk om et sted mellom 1-10 % av bivirkningene som historisk sett innrapporteres...  (forts. under bilde)
Bildene taler for seg selv...

Disse tallene må man i stor grad til såkalte alternative medier for å finne belyst. Hva i alle dager er det de store mediehusene driver med? Det er etter hvert mange høyst kompetente mennesker som bruker svært mye tid på å dele liknende informasjon om bivirkninger, ja, de setter også sine jobber på spill. Mange har blitt sensurert eller ekskludert fra Facebook, Youtube, Instagram, Twitter osv. All motrøst ble/blir stemplet som "misledende", og man kan ikke si det en mener, selv ikke de som er svært kompetente til å uttale seg i denne saken. Selv om man ikke er svært kompetent, skal man ikke få lov til å si sin mening? 

Elon Musk, som kjøpte Twitter, har heldigvis endret på dette på Twitter/X, og han fortalte at han overtok et «åsted» (crime scene) mtp på sensurering av blant annet info knyttet til covid/koronavaksiner. Nå har til og med Musk nylig lagt ut en video der han gjør narr av vaksinenes stadig synkende effektivitet i publiserte artikler, til musikken av Dovregubbens Hall (Grieg)! 

Mark Zuckerburg (Meta/Facebook) har også innrømmet at de har sensurert info som i ettertid har vist seg å være diskuterbar eller sant knyttet til covid/koronavaksiner.

Hvor er vi på vei som samfunn, med en slik knebling av til og med svært kompetente fagfolk, som har en annen forståelse av vaksinene enn den offentlige versjonen? Er det bare én sannhet - den som legemiddelselskapene selv har kommet opp med på rekordtid?  

Vi hører svært lite om oppfølging av de vaksineskadde. Det er en gruppe med pasienter som rett og slett blir feid under teppet og ignorert. Helsemyndigheter kan prøve alt de vil med å si at «vi tar det på alvor», eller «vi følger med», eller til og med «vi har kontroll på bivirkningene». For å sitere FHI på sin nettside: «Det er tett oppfølging av bivirkninger fra koronavaksinene.» Hvis alle de som faktisk ligger nede pga bivirkninger føler at det motsatte er tilfelle, at man ikke tas på alvor og ikke blir fulgt opp, hvilken verdi har da helsemyndigheters betryggelser om at de tar det på alvor?

«Å ignorere vaksinebivirkninger har store konsekvenser: for vaksinenes tillit og sikkerhet, for forskning på bivirkninger, og ikke minst, det er ikke akseptabelt fra et menneskelig ståsted» Sitat Christine Stabel Benn, professor i Global Helse ved det Syddanske Universitet

For oss, den ignorerte pasientgruppen, virker det som at så lenge de klarer å overbevise seg selv om at de tar det på alvor, er det kvalitetsstempel nok. Fra pasientgruppen til helsemyndigheter: vi gir dere strykkarakter med klar margin - uten betekningstid!

 

 

3. De uvaksinerte har skylden!
Dette ble slått stort opp, igjen og igjen, på ulike måter. Dette må være den mest ekstreme offentlig gapestokken vi har sett på lang tid i Norge, av en stor gruppe av befolkningen...

Vi kunne til og med få uttaler fra helsearbeidere, som var så lei av å jobbe og som mistet juleferie, fordi det var så mange smittede. Årsaken? Det var selvsagt de uvaksinerte som hadde skylden. Erna Solberg (da i opposisjon) var ute i media med uttalelser om at hun ville ha en debatt «om vi skulle ta mer hensyn til de uvaksinerte enn til at det store flertallet skal få leve normalt». Det er jo total skivebom ift. at korona sprer seg like mye fra vaksinert til vaksinert, noe som var kjent på det tidspunktet uttalelsen hennes kom. Ordene "dugnad" og "borgerplikt" ble brukt om å la seg vaksinere.

Mye av den krisen vi hadde på norske sykehus, handlet langt ifra om hvor mange uvaksinerte det har vært på intensivavdelinger. Det handler mer om at myndighetene systematisk, siden helsereformen i 2002, har redusert antall intensivsengeplasser. Det er jo ikke god butikk i å ha stor kapasitet, som ikke kan benyttes til enhver tid. Hvilken kapasitet har vi? 278 plasser i normal beredskap for hele Norge. Ja, du leste riktig. Det tilsvarer tilskuertallet på 3.divisjonskampen i fotball for herrer mellom Førde og Moldes 2.lag tidligere i år. Vi har altså 4,5 intensivsengeplasser pr.100.000 innbyggere, mens Tyskland har 28… Nå høres kanskje ikke 28 så imponerende ut heller, men Norge har altså ca 16% av Tyskland sin kapasitet pr. 100.000 innbyggere. 

- Det er en varslet krise gjennom 10 til 20 år», uttalte leder i Sykepleierforbundet til TV2 i januar 2022. Da er det heldigvis et enkelt offer i mindretall man kan skyve foran seg, «de uvaksinerte».

 

Vaksinene hjelper altså ikke mot videresmitte, ei heller ikke mot å bli smittet (i beste fall lite!). Da blir det utrolig merkelig å høre Nakstad si på en pressekonferanse, som svar på et spørsmål, at "Det er helt åpenbart at uvaksinerte smitter mer enn andre". Jeg måpte da jeg hørte det! Slik ubegrunnet skråsikkerhet, til inntekt for FHIs og helsemyndigheters ønske om at alle skal vaksinere seg, er svært uheldig mtp. troverdighet, og det bør få konsekvenser. Helsemyndigheter er med en slik retorikk med på å sette folk i en offentlig gapestokk, som flere og flere har slitt stort med å forholde seg til.

En av de var Bodil Ovidie Steinsvik, som stod frem i VG i januar 2022 med vaksinefrykt, og at hun var lei av å bli kalt «gratispassasjer» og "forræder" fordi hun ikke hadde tatt vaksinen. Hun gav til slutt etter, for det sosiale presset om å ta vaksinen, forståelig nok. Hun sa så fint at «vi må huske på at vi skal leve sammen etter pandemien». Det er godt sagt, og svært tankevekkende.

Det kan være mange ulike grunner til at noen ikke vil eller ville ta vaksinen, enten det gjelder vaksinefrykt, bivirkningsfrykt, ikke tillit til vaksineprosessen, ikke tillit til myndigheter, religiøs grunn, annet sykdomsbilde som gir en frykt for forverring, at andre i familien sliter med bivirkninger osv... Vi lever i en tid der toleranse ofte fremholdes som noe av det fineste vi har, men midt i dette, er det tydeligvis helt på sin plass med total intoleranse for ulike meninger og oppfatninger ift koronavaksinen, og (helse)myndigheter har stor skyld i den stigmatiseringen som fant sted i samfunnet, for de «uvaksinerte». 

I og med at jeg har tatt to doser med koronavaksiner, er jeg ikke "vaksinemotstander" eller "konspiratoriker", som mange lett blir stemplet som. Det er et totalbilde her som er svært betenkelig, og både myndigheter og Ola og Kari Nordmann, burde se seg i speilet og spørre: «Hva kunne jeg ha gjort annerledes for å ikke bidra til en offentlig gapestokk for de uvaksinerte?» For de som dro det virkelig langt, bør også spørre seg: «Har jeg noen jeg bør be om unnskyldning til, for måten jeg har latt vaksinene avgjøre hvem jeg omgås med eller ikke»?  

Det er en stadig voksende bevegelse verden over, der flere og flere, også mange svært kompetente medisinske eksperter, hever røsten mot vaksinenes påståtte fortreffelighet. Det er bare altfor mye som skurrer. Et dypdykk har ført meg til å gå fra helt ukritisk til svært kritisk til koronavaksinene. Kanskje du også skal begynne å la det synke inn at sannheten her, nødvendigvis ikke er så enkel og svart-hvitt som legemiddelfirmaene og myndigheter skal ha det til?

 

Del 3 av denne artikkelen vil komme, med flere momenter som skurrer…