mRNA? Vaksine? 

           -enkelt forklart-   


En moderne vaksine skal:      

- Gi god immunitet over lang tid      

- Beskytte effektivt mot sykdom      

- Være spisset mot skadelige virus og ellers ikke virke negativt inn på menneskekroppen. (smal virkningsprofil)      

- Ha lite bivirkninger 

NB: Det skal være nulltoleranse for alvorlige bivirkninger.

Dette gjør mRNA-midler mot covid-19:
- Gir begrenset immunitet som varer kun kort tid     

- Beskytter ikke mot sykdom     

- Fører til uensartede bivirkninger i hjernen, hjertet, perifere nerver, blodlevringen, hormon- og tarmsystemet blant annet     

- Alvorlige bivirkninger skjer oftere med de enn med vaksinene som i dag er godkjente i Norge     

- En særegen bivirkning oppstår ved gjentatt behandling: Immuntoleranse for S-protein og dermed for koronaviruset   


hva er mRNA-midlene egentlig, hvis ikke de er vaksiner?   

De er midler mot covid-19 for medisinske risikogrupper.    


Det er fortsatt et stort svart hull i Felleskatalogteksten (altså pakningsvedlegget) om mRNA-midlenes farmakologiske egenskaper og virkninger i kroppen. 

Bare les selv her:  Comirnaty Omicron XBB.1.5 «BioNTech, Pfizer» - Felleskatalogen

De viktigste ubesvarte spørsmål om den nye klassen av legemidler, mRNA-midler, er følgende:  

1. Hvor mange mennesker har dødd eller hatt behandlingskrevende bivirkninger etter å ha fått injeksjoner med mRNA-midler mot covid-19? 

2. Hva er mengden av S-protein produsert i kroppen til mennesker som får injisert mRNA-midler mot covid-19? Er denne mengden lik (altså: den samme) fra menneske til menneske? Eller ikke?

3. Hvordan er fordelingen (distribusjonen) av dette S-proteinet i menneskekroppen og hva er halveringstiden til den? (Dette kalles i læren om legemidler [farmakologien] for metabolisme.)

4. Hva er kvaliteten av antistoffet som produseres i kroppen til mennesker som har fått injisert mRNA-midler mot covid-19?

5. Er det andre virkninger av S-proteinet i kroppen enn produksjon av antistoff?

Dette er viktige farmakologiske opplysninger å få frem om mRNA-midler som er i utstrakt bruk i befolkningen.Ludwig Aigner, lege i Bergen