Historien bak naturlig og kunstig mRNA og vaksiner

av lege Ludwig Aigner


Jeg må begynne denne fortettede fremstillingen med noen vesentlige biologiske opplysninger fra det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget vårt:
Naturlig mRNA hører til den eldgamle oppskriften av alt liv. Den sørget for at livet oppstod her på jorden for godt over 3000 000 000 år siden.(1)
Den naturlige formen av mRNA har dermed en historie som er like lang som livet på denne planeten. Vår kropp er proppfull av mRNA - vår egen naturlige mRNA. (2)

Det viktig å ha klart for seg skillet mellom kunstig fremstilt (syntetetisk) mRNA og naturlig mRNA for å forstå det jeg skriver her! Grunnlaget for kunstige mRNA-midler ble lagt av amerikaneren dr. Robert Malone i 1987. (3 og 4)
Det hører med til vitenskapshistorien at hans kritikk av mRNA-midler mot covid-19 ble avfeid og utestengt av massemediene senere. Det samme opplevede også norske professor Jan Raa, som av kongen ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sitt internasjonalt banebrytende arbeid innen virologi og immunologi over flere tiår.

La oss rette blikket på hva som betegnes som "vaksiner" i medisinhistorien nå. Definisjonen av en vaksine finnes i Store (norske) Medisinske Leksikon (SML):
"Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres,
blir immun uten å gjennomgå sykdom." (5)
Samme oppslaget, som ble sist oppdatert den 28.06.2018, omtaler dessuten ikke noen vaksiner laget av kunstig mRNA under avsnittet '"historikk og bakgrunn".
Dette er et kvalitetssikret bevis på at mRNA-vaksiner ikke har noen historie før året 2020 og bekrefter det som står i referanse nr.7.

Historien om arbeidet med å lage mRNA-midler beregnet for utprøvende / eksperimentell behandling av friske mennesker er kort, mindre enn 20 år, i motsetning til den medisinske historien til vaksiner. Den spenner over hele 220 år, begynnende med den første vaksineringen mot kopper den 14. mai 1796. (6)
Ikke før den 02. desember 2020 ble det første mRNA-middelet nød-godkjent til bruk som vaksine, men uten å ha bevist at den oppfylte de medisinske kravene til en
vaksine som står lenger oppe. Derfor ble det i 2020 kun gitt en nød-godkjenning da midlene ble tatt inn og ført opp i Felleskatalogen for legemidler. (7) (8)
Det som har skjedd siden er velkjent og bivirkningene til mRNA-midlene ble smertelig erfart av mange av oss.

I mine 42 år som lege i Norge, derav som spesialist i allmennmedisin fra 1995 av, har jeg ikke funnet noen mRNA-midler i "Felleskatalogen for legemidler'" før i året
2020 (8). Der mangler det fortsatt helt grunnleggende farmakologiske opplysninger om mengden av antigenet (S-proteinet) (9) som blir produsert i kroppen til de som har fått mRNA-koden for dets produksjon insprøytet, dets halveringstid i kroppen, dets metabolisme (stoffskifte) og metabolitter (nedbrytingsprodukt).
Alle disse produktopplysningene mangler i Felleskatalogen den dag i dag!
Vi kjenner altså ikke til hvordan selve sluttproduktet av mRNA-midler mot covid19 oppfører seg i kroppen til de som har fått midlene injisert. Derfor oppfyller mRNA-midlene heller ikke de farmakologiske kravene for å kunne være legemidler og vaksiner.
Min medisinske vurdering er derfor at det pr. i dag ikke finnes noen mRNA-midler som fyller de vitenskapelige kriterier for vaksiner.
Det som finnes er kun midler laget av kunstig mRNA til bruk på mennesker. Derfor er det av stor medisinsk betydning at alle opplevde kortsiktige og langsiktige
helseskader og helsesvikt etter mRNA-injeksjoner, blir systematisk kartlagt og grundig utredet som mulige bivirkninger av disse midlene.
Dette er lovpålagte krav til alle legemidler, særlig nye og tidligere uprøvde midler til forebyggende bruk, som mRNA-midlene mot covid-19 fra 2020 av og frem til nå
fortsatt må sies å være. (10)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~