FAGRÅD for VaxVeritas


 

Fagrådet

Fagrådet til VaxVeritas, er en gruppe med eksperter og helsepersonell som har sagt seg villige til å være rådgivere for VaxVeritas ved behov, samt å gi sin støtte til spørreundersøkelsen om langvarige bivirkninger. Medlemmer av fagrådet er ikke en del av styret, og er ikke avsvarlige for VaxVeritas.

Fagrådet består av:

- Ludwig Aigner, lege
- Jørgen Heier, advokat
- Torkel Snellingen, dr. med.
- Jarle Aarstad, professor dr. oecon.
- Kjetil Elvevold, dr. scient.
- Eivind Hustad Vinjevoll, lege
- Geir Strandenes, lege

VaxVeritas er svært takknemlige for at de ovenfor nevnte, har sagt seg villige til å stå frem med navn i fagrådet, og støtte oppunder at pasientgruppen med vaksineskadde må bli både hørt og få hjelp. TAKK!