Bli medlem!

Helt gratis! Hva betyr medlemskap i VaxVeritas?

 
Medlemskapet er pr. i dag et "jeg støtter saken-medlemskap", enten du selv er berørt eller bare ønsker å uttrykke din støtte til pasientgruppen.
Medlemskap betyr kort og godt at du støtter arbeidet VaxVeritas gjør:
- sette større fokus på bivirkningene etter koronavaksinene - de berørte må bli hørt og få hjelp  
Registrer bare navn og e-post 

Utvidelse av betydningen av medlemskap kan bli aktuelt på et senere tidspunkt, og du vil da selvsagt få informasjon om dette, samt 

 mulighet til å fortsette eller avslutte ditt medlemskap. Man kan selvsagt når som helst trekke sitt "støtte-medlemskap" ved å ta kontakt med oss på epost: post@vaxveritas.no.